قیمت لاستیک

قیمت روز باتری خودرو

آخرین بروزرسانی:

در این صفحه آخرین قیمت های باتری خودرو در بازار درج شده است.

 

برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری کابوک 55 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
60 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری سهند 50 اتمی
55 اتمی
60 اتمی ۶۲۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
90 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
90 اسیدی ۵۵۰,۰۰۰
100 اسیدی ۶۰۰,۰۰۰
120 اسیدی ۶۶۰,۰۰۰
150 اسیدی ۷۰۰,۰۰۰
200 اسیدی ۷۴۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری هندل 55 اتمی ۵۵۵,۰۰۰
60 اتمی ۶۳۵,۰۰۰
66 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۴۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری واریان 50 اتمی
55 اتمی ۱,۰۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
66 اتمی
70 اتمی
74 اتمی
88 اتمی
100 اتمی
120 اتمی
150 اتمی
170 اتمی ۵۲۰,۰۰۰
190 اتمی ۵۴۵,۰۰۰
200 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری تینو 50 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
60 اتمی
66 اتمی ۸۲۰,۰۰۰
70 اتمی ۸۲۰,۰۰۰
74 اتمی ۹۲۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
صبا باتری آرمو 50 ۱,۳۰۰,۰۰۰
آرمو 55 ۱,۴۹۰,۰۰۰
آرمو 60 ۱,۶۹۰,۰۰۰
آرمو 66
آرمو 70
آرمو 74
آرمو 88 ۵۱۱,۰۰۰
آرمو 90 ۵۳۳,۰۰۰
آرمو 100
آرمو 150 ۶۵۱,۰۰۰
آرمو 200
واریان 50
واریان 55 ۸۳۵,۰۰۰
واریان 60 ۹۳۰,۰۰۰
واریان 66
واریان 70
واریان 74
واریان 90
واریان 100
واریان 120
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری پوما 55 اتمی ۴۰۵,۰۰۰
60 اتمی ۴۳۰,۰۰۰
70 اتمی
90 اتمی
100 اتمی
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری آرارات 55 اتمی
62 اتمی
66 اتمی
74 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  سوزوکی 35 اتمی
45 اتمی
50 اتمی
55 اتمی
60 اتمی ۶۲۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۸۰۰,۰۰۰
88 اتمی
90 اتمی ۸۸۰,۰۰۰
100 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  اوربیتال 35 اتمی
45 اتمی ۲,۵۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۷۰۰,۰۰۰
55 اتمی
60 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
70 اتمی ۶۵۰,۰۰۰
74 اتمی ۶۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۷۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
120 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
150 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
170 اتمی ۱,۱۳۰,۰۰۰
190 اتمی ۱,۲۸۰,۰۰۰
200 اتمی ۱,۵۵۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  اتمیک (توان) 35 اتمی ۲,۱۷۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۴۵۰,۰۰۰
50 اتمی ۲,۶۰۰,۰۰۰
55 اتمی
60 اتمی ۶۱۵,۰۰۰
66 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
70 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
88 اتمی ۷۶۵,۰۰۰
90 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
100 اتمی ۸۹۵,۰۰۰
120 اتمی ۹۲۵,۰۰۰
150 اتمی
190 اتمی ۱,۲۵۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  برنا 35 اتمی ۲,۲۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۲,۳۳۰,۰۰۰
50 اتمی
55 اتمی
60 اتمی ۳۷۰,۰۰۰
62 اتمی ۳۵۰,۰۰۰
66 اتمی ۳۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۴۱۰,۰۰۰
74 اتمی ۴۴۵,۰۰۰
80 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
88 اتمی ۴۹۵,۰۰۰
90 اتمی ۵۹۵,۰۰۰
100 اتمی
120 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
150 اتمی
200 اتمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *