قیمت لاستیک

قیمت روز باتری خودرو

آخرین بروزرسانی:

در این صفحه آخرین قیمت های باتری خودرو در بازار درج شده است.

 

برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری کابوک 55 اتمی
60 اتمی ۴۳۵,۰۰۰
66 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
70 اتمی ۵۰۴,۰۰۰
74 اتمی ۵۳۵,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری سهند 50 اتمی ۶۱۰,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
74 اتمی ۸۵۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
90 اسیدی ۶۵۰,۰۰۰
100 اسیدی
120 اسیدی
150 اسیدی ۱,۰۸۰,۰۰۰
200 اسیدی ۱,۴۴۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری هندل 55 اتمی ۵۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۱۵,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری واریان 50 اتمی ۴۲۰,۰۰۰
55 اتمی ۴۵۰,۰۰۰
60 اتمی ۵۲۰,۰۰۰
66 اتمی ۵۶۵,۰۰۰
70 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۵۹۵,۰۰۰
88 اتمی ۷۱۰,۰۰۰
100 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
120 اتمی ۹۶۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۱,۳۰۰,۰۰۰
190 اتمی ۱,۴۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۱,۵۰۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری تینو 50 اتمی ۵۲۵,۰۰۰
55 اتمی ۵۴۰,۰۰۰
60 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۶۸۵,۰۰۰
74 اتمی ۷۲۵,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
صبا باتری آرمو 50 ۲۶۵,۰۰۰
آرمو 55 ۲۸۵,۰۰۰
آرمو 60 ۳۰۰,۰۰۰
آرمو 66 ۳۳۰,۰۰۰
آرمو 70 ۳۵۰,۰۰۰
آرمو 74 ۳۶۰,۰۰۰
آرمو 88 ۴۳۰,۰۰۰
آرمو 90 ۴۳۰,۰۰۰
آرمو 100 ۴۷۰,۰۰۰
آرمو 150 ۶۹۰,۰۰۰
آرمو 200 ۸۸۰,۰۰۰
واریان 50 ۲۶۵,۰۰۰
واریان 55 ۲۸۵,۰۰۰
واریان 60 ۳۰۰,۰۰۰
واریان 66 ۳۳۰,۰۰۰
واریان 70 ۳۵۰,۰۰۰
واریان 74 ۳۶۰,۰۰۰
واریان 90 ۴۳۰,۰۰۰
واریان 100
واریان 120
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری پوما 55 اتمی ۵۱۱,۰۰۰
60 اتمی ۵۳۳,۰۰۰
70 اتمی ۶۵۱,۰۰۰
90 اتمی ۸۳۵,۰۰۰
100 اتمی ۹۳۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری آرارات 55 اتمی ۳۶۰,۰۰۰
62 اتمی ۴۰۵,۰۰۰
66 اتمی ۴۳۰,۰۰۰
74 اتمی ۴۸۳,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  سوزوکی 35 اتمی ۵۴۰,۰۰۰
45 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۶۱۰,۰۰۰
55 اتمی ۶۳۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۸۰,۰۰۰
66 اتمی ۷۴۰,۰۰۰
70 اتمی ۸۱۰,۰۰۰
74 اتمی ۸۵۰,۰۰۰
88 اتمی ۱,۰۲۰,۰۰۰
90 اتمی ۱,۰۳۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۱۵۰,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  اوربیتال 35 اتمی ۵۱۰,۰۰۰
45 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
50 اتمی ۵۴۵,۰۰۰
55 اتمی ۵۸۰,۰۰۰
60 اتمی ۶۴۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
70 اتمی ۷۶۰,۰۰۰
74 اتمی ۷۹۰,۰۰۰
88 اتمی ۹۵۰,۰۰۰
100 اتمی ۱,۰۸۰,۰۰۰
120 اتمی
150 اتمی ۱,۷۵۰,۰۰۰
170 اتمی ۱,۹۸۰,۰۰۰
190 اتمی ۲,۲۲۰,۰۰۰
200 اتمی ۲,۳۳۵,۰۰۰
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  اتمیک (توان) 35 اتمی
45 اتمی ۳۷۰,۰۰۰
50 اتمی ۳۵۰,۰۰۰
55 اتمی ۳۸۰,۰۰۰
60 اتمی ۴۱۰,۰۰۰
66 اتمی ۴۴۵,۰۰۰
70 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
74 اتمی ۴۹۵,۰۰۰
88 اتمی ۵۹۵,۰۰۰
90 اتمی
100 اتمی ۶۹۵,۰۰۰
120 اتمی
150 اتمی
190 اتمی
برند آمپر قیمت (به تومان)
باتری  برنا 35 اتمی ۴۵۰,۰۰۰
45 اتمی ۵۰۰,۰۰۰
50 اتمی ۴۸۰,۰۰۰
55 اتمی ۵۲۰,۰۰۰
60 اتمی ۵۷۰,۰۰۰
62 اتمی ۵۹۰,۰۰۰
66 اتمی ۶۰۰,۰۰۰
70 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
74 اتمی ۶۷۰,۰۰۰
80 اتمی
88 اتمی ۷۹۵,۰۰۰
90 اتمی ۸۳۰,۰۰۰
100 اتمی ۹۰۰,۰۰۰
120 اتمی ۱,۰۷۰,۰۰۰
150 اتمی ۱,۳۵۰,۰۰۰
200 اتمی ۱,۸۵۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا