شرایط گارانتی خودرو ام وی ام MVM X33

ام وی ام ایکس33 MVM X33S

در این بخش به شرایط کلی گارانتی خودرو ام وی ام ایکس33 MVM X33 شرکت مدیران خودرو اشاره می کنیم:

1. گارانتی خودرو MVM X33 به مدت 3 سال یا 60000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد.

2. زمان انجام سرویس اولیه خودرو بین 4000 تا 5000 کیلومتر و یا 4 تا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا برسد) از تاریخ شروع گارانتی می باشد.

3. در صورت تاخیر در سرویس اولیه مشتری میبایست حداکثر تا 5000 کیلومتر و از بعد زمان نیز حداکثر تا 10 ماه به نمایندگی مراجعه کند که در این صورت هزینه انجام سرویس بر عهده مشتری خواهد بود.

نکته: یادآور می شود در کیلومتر 6001 گارانتی خودرو باطل و خودرو فاقد گارانتی محسوب خواهد شد.

4. علاوه بر سرویس اولیه، مالک خودرو میبایست در هر 10000 کیلومتر جهت انجام سرویس های نگهداری ادواری به نمایندگی مراجعه نماید. بدین ترتیت دومین مراجعه مشتری جهت سرویس اداواری در کیلومتر 10000 خواهد بود.

نکته: بدهی است عدم انجام سرویس های اداواری و یا انجام آنها در تعمیرگاه های غیرمجاز منجر به ابطال گارانتی قوای محرکه و سیستم ایمنی خودرو خواهد شد.

 

مرکز امداد سراسری مدیران خودرو با شماره 02147651 آماده ارائه خدمات امداد شهری و جاده ای 24 ساعته به صورت کاملا رایگان برای خودروهای دارای گارانتی می باشد.