قیمت روز لاستیک خودرو

بروزرسانی: بهمن ماه 1399

 

در این صفحه آخرین قیمت تایر و لاستیک های ایرانی بازار شامل لاستیک های بارز، کویر تایر، یزد تایر و ایران تایر برای ثبت نام و خرید درج شده است.

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت (تومان)
ایران تایر   لاستیک ایران تایر گل آدرینا 165.65.13 475,000
  لاستیک ایران تایر گل سارینا 175.60.13 565,000
  لاستیک ایران تایر گل کارنا 185.65.14 575,000
  لاستیک ایران تایر گل رونیکا 205.60.14 780,000
  لاستیک ایران تایر گل کارنا 185.65.15 575,000
  لاستیک ایران تایر گل رونیکا 205.60.15 725,000
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت (تومان)
کویر تایر   لاستیک کویر تایر گل KB12 165.65.13
  لاستیک کویر تایر گل KB2000 175.60.13
  لاستیک کویر تایر گل KB14 175.70.13
  لاستیک کویر تایر گل KB22 185.65.14 725,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.14 780,000
  لاستیک کویر تایر گل KB27 185.65.15 625,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.15 800,000
  لاستیک کویر تایر گل KB14 205.55.16 700,000
یزد تایر مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت (تومان)
  یزدتایر گل ونوس 165.65.13 500,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.14 600,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.14 950,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.15 575,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.15 750,000
لاستیک بارز مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت (تومان)
  لاستیک بارز گل P648 165.65.13 525,000
  لاستیک بارز گل P601 175.60.13 625,000
  لاستیک بارز گل P640 185.65.14 650,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.14 725,000
  لاستیک بارز گل P640 185.60.15 525,000
  لاستیک بارز گل P648 195.65.15 650,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.15 780,000
  لاستیک بارز گل P624 205.50.16 900,000
  لاستیک بارز گل S630 215.65.16
  لاستیک بارز گل S630 225.70.16 1,350,000
  لاستیک بارز گل S677 225.65.17
  لاستیک بارز گل S673 235.65.17